Coronavirus: Tiltak i SpareBank 1 Kapitalforvaltning

Coronavirus: Tiltak i SpareBank 1 Kapitalforvaltning

Fra og med onsdag 11. mars ble det i SpareBank 1 Kapitalforvaltning innført konkrete tiltak for å sikre daglig drift og hindre spredning av Covid-19 (Coronaviruset).

Våre ansatte er til daglig fordelt på tre ulike lokasjoner; Trondheim, Oslo og Tromsø. Som følge av økt beredskap er det besluttet at ansatte i størst mulig grad skal arbeide hjemmefra. Dette har selskapet etablerte rutiner for og tiltaket innebærer ingen begrensning for våre operative evner.

Ingen ansatte har fått påvist viruset, men to ansatte har som følge av utenlandsreise etter gjeldende retningslinjer fra myndighetene blitt satt i karantene.

SpareBank 1 Kapitalforvaltning har gode planer og rutiner for ekstraordinære situasjoner. Vi forventer derfor ikke at vår daglige drift påvirkes i betydelig grad av tiltakene vi har innført. For å hindre smitte begrenses vår kundekontakt så godt det lar seg gjøre til kontakt per telefon, videokonferanser og webinarer.

Utover begrensning av fysisk kontakt skal du som kunde i utgangspunktet ikke merke noe til endringene. Alle våre ansatte er tilgjengelige på telefon og e-post som vanlig.

Ta gjerne kontakt med din rådgiver eller kundesenteret vårt post@sb1kapital.no for mer informasjon.