Markedskommentar 09.03.20

Markedskommentar 09.03.20

Oljekrig

Forrige uke ble igjen preget av frykten for coronavirus. Italia har innført nye og strenge restriksjoner for å hindre mer spredning. Samtidig ser vi at viruset sprer seg til flere og flere land og dødstallene øker. Aksjemarkedet har vært svakt en stund som følge av dette. Men det som virkelig satte fart i nedgangen på børsene denne mandagen (OSEBX er ned nesten 8% klokken 12 mandag) er oljekrigen som startet i helgen. Forhandlingene i helgens møter med landene i OPEC kollapset etter at Russland ikke ønsket å bidra med kutt i produksjonen. Dette førte igjen til at Saudi Arabia svarte at de da ville øke produksjonen samt at de i tillegg vil tilby prisavslag på så mye som 20% i visse deler av markedet. Dermed ser vi starten på priskrig igjen i oljemarkedet og oljeprisen stupte rundt 30% i morgentimene på mandag. Brent olje handles nå rundt 35 dollar fatet (se graf). Under den forrige priskrigen, som startet i 2014, falt oljeprisen helt ned til 28 dollar fatet før den snudde opp igjen.

Bakteppet for krisen denne gang er at etterspørselen etter olje har falt dramatisk den siste måneden. Coronaviruset har ført til at verden har stoppet opp og da faller etterspørselen etter olje. OPEC sin plan var derfor å svare med kutt i produksjonen. Betingelsen for kutt var imidlertid at Russland også ville kutte produksjonen. Russland nektet å etterkomme dette da de mener at de siste års kutt fra OPEC i økende grad har bidratt til å hjelpe de amerikanske skiferprodusentene. Amerikanske skiferproduksjon har som kjent økt kraftig de siste år og ført til at OPEC har kommet på defensiven.

De voldsomme reaksjonene i oljeprisen og i aksjemarkedet skyldes at dette kommer i en veldig sårbar periode for verdensøkonomien. Vi er sent i konjunktursyklusen og da vil sjokk som coronaviruset få stor effekt. Når man da samtidig nå får et sjokk i oljemarkedet så kommer panikken hos investorene. Utsiktene fremover er svært usikre da markedets bevegelser er helt ekstreme. Blir oljeprisen liggende på disse nivåene, eller falle videre, så vil vi etter hvert se en svekkelse av aktiviteten i oljesektoren slik vi så etter oljeprisfallet i 2014.

Vi er sent i syklusen og vi er posisjonert for en nedgang i aksjemarkedet. Vi har ikke visst hva katalysatorene for nedgangen ville bli, men det er «normalt» at det faller kraftig på slutten av en syklus når det slår sprekker. Derfor har vi allerede tatt ned aksjeeksponeringen til våre kunder til kraftig

undervekt. Vi vil se an utviklingen i markedet fremover og foreta fortløpende vurderinger hva vi skal gjøre videre.