Sommerhilsen

Sommerhilsen

Sommeren er over oss for fullt og varmen har allerede meldt sitt besøk over hele landet. Mange tar nå ferie i eget land og vil oppleve flotte steder
som Norge har å by på.

Vi kan se tilbake på et første halvår som har vært spesiell på mange måter.

17. Januar nådde Oslo Børs tidenes høyeste nivå, da stengte hovedindeksen på 946,43 poeng. Fra å nå et rekordnivå på starten av året opplevde vi også et drastisk fall i løpet av en kort periode, og Oslo Børs nådde bunn på 635,93 poeng 23. mars. Dette ble som kjent utløst av Koronapandemien som har berørt en hel verden. Med nedstenging i flere land har dette hatt store negative konsekvenser for verdensøkonomien – oppbremsing i næringslivet og høy arbeidsledighet. I løpet av mai begynte flere land gradvis å åpne, og store deler av fallet tidligere i år ble hentet inn igjen. I den siste tiden, helt til nå nylig, har frykten for en ny bølge med økning i koronasmittede satt sitt preg på nyhetsbildet og dette har ført til mer markedsturbulens.

Her hjemme i Norge har vi vært vitner til en rekordlav rente, og forventningene i markedet er at Norges Bank vil holde styringsrenta på null prosent helt ut 2023. Etter et svalestup som vi aldri har sett maken til i mars har den norske kronen gradvis styrket seg i takt med at været har blitt varmere. Mange av de årsakene som har vært brukt til å forklare svekkelsen i mars har blitt reversert og det kan forklare og forsvare at vi nå har fått en sterkere krone.

Vi i SpareBank 1 Kapitalforvaltning har selvsagt fulgt utviklingen i makrobildet nøye. Vi har valgt å opprettholde den forsiktige holdningen til å ta risiko, da vi mener vi er i et finansmarked som er overmodent (etter en rekordlang oppgangskonjunktur) og har lett for å reagere ned når negative nyheter dukker opp. Nå når vi går inn i en vanligvis roligere periode, vil våre forvaltere kontinuerlig overvåke markedene og gjøre tilpasninger i porteføljene dersom behov.

Vi fortsetter med å sende ut ukentlige markedskommentarer gjennom hele sommeren, og er tilgjengelig på telefon 73 87 99 00 og e-post post@sb1kapital.no innenfor våre åpningstider 09–16 alle hverdager.
Neste webinar med vårt markedssyn blir holdt i midten av august.

Ønsker med dette en riktig god sommer.